Folkloráčkova rodina

 

Smysluplně zabavíme
a rozvineme dovednosti
vašich dětí
z pohodlí domova.

Jste škola? Podívejte se na speciální nabídku:

Získejte pro své děti inspiraci k tvoření,
poznejte rodnou vlast, tradice a přátelství

Podpoříme u Vašich dětí

♥  Fantazii a představivost

♥  Kreativitu

♥  Jemnou motoriku a řeč

♥  Grafomotoriku
♥  Zdravou sebedůvěru 

♥  Představu o životě našich předků

♥  Povědomí o českých zvycích a velikánech
♥  Přehled o lidových písních a říkankách

 

♥  Hravé protažení těla

♥ Fantazie a představivost

Snažíme se v dětech podporovat to, co je nám každému do vínku dáno.

Povzbuzujeme náš krásný dětský svět, který postupem času bohužel díky zkušenostem, novým poznatkům tak nějak přirozeně ztrácíme.

 

Barvitě jim vyprávíme velmi podrobně příběhy.
Motivujeme děti k nápadům a odpovědím na otázky tipu "Co vám ta kaňka na obrázku připomíná?

Jak by vypadalo vaše vymyšlené zvíře? Jak by mohl vypadat domeček strašidla? Kde by jste doma ubytovali skřítky? Z čeho by jste jim vyrobili postýlky?..."

♥  Jemná motorika a řeč

Skrz zábavné tvoření rozhýbeme dětské prsty
a pomůžeme jim tím k lepší řeči.

Jemná motorika řeč velmi ovlivňuje,

zaměřujeme se proto na přebírání drobných předmětů, tvarování a promáčkávání v rukou.

 

Tím vším stimulujeme orgány zaměřené na řeč.

Když budeme posilovat jemnou motoriku, podpoříme i vývoj řeči a snažší učení cizím jazyků.

♥  Grafomotorika

Trénujeme správné držení štětce, tužky, rudky.

Učíme se kreslit tvary při poslechu písní a příběhů, aby jsme se uvolnili.

 

Grafomotorika, je soubor psychomotorických činností, které vykonáváme při kreslení a psaní.

Je jedním z druhů jemné motoriky a vyvíjí se individuálně, avšak fyziologicky daným postupem.

 

To znamená, že u dětí stejného věku se objevují přibližně stejné znaky kresby.

 

Někdy probíhá vývoj rychleji, jindy pomaleji. Předpokladem pro úspěšné osvojení psaní je,

aby dítě bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky.

 

Nerozvinutá grafomotorika a obtíže s tím související bývají důvodem pro odklad školní docházky.

Protože může působit potíže při nácviku psaní, osvojování tvarů, ale také v budoucích letech zpomalovat pracovní tempo.

♥  Chuť kombinovat různé výtvarné techniky a materiály

Rádi pracujeme s materiály a pomůckami, které většinou najdeme doma.

Někdy s námi tvoří i lidé z ostrovů, kteří mají špatnou dostupnost do obchodů. Takže vždy je na našich dílnách i alternativa jak případné pomůcky nahradit.

 

Rádi také recyklujeme, používáme i mnohdy zapomenuté výtvarné a řemeslné techniky,

které používali i naši předci (výroba figurek po vzoru figurek z kukuřičného šustí, drhání...)

 

Nebojíme se kombinovat a vymýšlet nové věci. Vybízíme děti k vlastním nápadům na tvoření daného tématu. 

♥  Zdravá sebedůvěra

Povzbuzujeme je a motivujeme k tvoření.

 

Tvoříme od srdce a nechtěné skvrny od barvy na papíře proměňujeme v umělecká díla.

Stačí ji rozfouknout brčkem, nebo přikreslit nožičky a očka a máme třeba legrační strašidýlko,

nebo zvířátko 🙂 

♥  Představa o životě našich předků

Vyprávíme si pověsti a příběhy ze života našich předků, abychom dětem lépe nastínili jak se jim žilo a co prožívali.

 

Seznamujeme je s tím jak se živili, o co se strachovali, jak se radovali a slavili.

 

Téma je vždy laděné s výrobkem, který vyrábíme.

Věříme, že je důležité učit se od našich předků.

Připomínat si kořeny, ze kterých pocházíme 🙂

♥ Povědomí o českých zvycích a velikánech

Věříme, že je důležité vědět odkud pocházíme,

znát své kořeny. Ale také o ně pečovat a dát jim možnost rozrůstat se.

Proto je každá naše dílna tématicky zaměřená na aktuální roční období a s ním spjaté zvyky a tradice našich předků.

♥ Přehled o lidových písních a říkankách

Na dílnách si u vytváření zpíváme krásné české písničky, nebo recitujeme říkanky, které si mnohdy pamatujete ještě od vašich babiček.

Povídáme si o jejich významech a občas si je i zahrajeme :-).

♥ Hravé protažení těla

Uprostřed tvoření si dáme před přestávkou zábavné protažení těla

Někdy jde o cviky s říkankami, jindy o zábavné protahování s povídáním na téma českých pohádek. 

 

Často se k nám přidávají i dospělí.

Neboť ve zdravém těle, zdraví duch 🙂

Tvoříme od ♥ srdce

a občasné nezdary z rozlitých barev

nebo přestřihlého papíru,

měníme na umělecké záměry :-).

Folkloráčkovy dílničky jsou pro nás srdeční záležitostí
a je do nich zapojena většina naší velké rodiny.

 

Nejmladší dcerka Kačenka s maminkou Kačkou

děti na dílničkách vedou.
Tatínek Dušan vše řídí od stolu a zajištuje veškerou IT podporu.

Starší syn Joník dopomáhá s technickou podporou

a občas zaskakuje za Dušana.

Nejmladší syn Jake se o vše zajímá a učí se stříhat videa.

 

Babičky a tety dělávají pravopisné korekce
a dědečkové a strýčkové přispívají barvitými nápady pro oživení dílniček.

 

Takže taková česká Kelly Family 😀

ZÍSKEJTE

♥ měsíční ONLINE dílny

Zábavně rozvíjí děti

a šetří čas rodičům i učitelům

 

Každý měsíc pro vás přinášíme nově tématicky zaměřenou dílnu na naše krásné české lidové tradice.

Povídáme si o českých velikánech i životě obyčejných předků, zpíváme mnohdy již zapomenuté, zvukomalebné lidové písně.

 

Vhodné pro česky mluvící rodiny,

jednotlivce i spolky a školy po celém světě.

♥ kompletní archiv dílniček 

Tvořte, učte se a radujte z kompletního záznamu dílniček a doprovodných programů, které jsme pro vás nastřádali od počátku Folkloráčka.

Děti už se nemohou dočkat na další tvoření? Pusťte jim dílničku z archívu, ať jim to rychleji uteče :-).

 

Výrobky mohou zabalit do jiného kabátku. Rozviňte jejich fantazii a povzbuďte je, ať letos udělají motýla pro vás, nebo v oblíbených barvách známého, kterého chcete obdarovat k narozeninám :-).

♥ kompletní archiv festivalů Zvykoslav

Získejte úplně celý festival v hodnotě 150 €
zcela zdarma.

50 inspirativních videí,

rozhovorů, ukázek, návodů

a pdf listů k tvoření

Pusťte si v libovolném tempu

kompletní záznam Jarního festivalu tradic

Zvykoslav 2022.

 

Získejte  vzácné kontakty na české zajímavé lidi doma i ve světě a kdo ví, třeba i nová přátelství :-).

vstup + archiv:

- Jarní festival tradic Zvykoslav 2022

- Podzimní festival tradic Zvykoslav 2022
- Jarní festival tradic Zvykoslav 2023

hodnota
3 x
150 € = 450 €

Bonusy

♥  Kurzy kreativní fotografie 

♥  Akademie kreslení

♥  Základní škola akvarelu
♥  PohyboHry    
♥  Stop potravinovým alergiím
♥  Nové poučné pohádky pro děti  

♥  Průvodce vícejazyčnou výchovou    

♥ Kurzy kreativní fotografie

lektoři:
Zdenka Hanáková, Dušan Swalens

 

V minulých letech se nám podařilo vést úspěšné fototábory v Praze. Tentokrát jsme vytvořili online formát pro všechny kdekoliv na světě.

 

Krátká jasná teorie a vyšleme účastníky na fotolov. Poté se společně sejdeme online na konzultace a rozbor snímků. Poslední den kurzu přizveme i rodiče a přátele na online výstavu a promítání.

 

V příštích letech se opět setkáme i fyzicky v České republice.

 

VĚK: 8-18 let
DÉLKA: 6 dnů

hodnota
120 €

♥ Akademie kreslení

lektor:
Kateřina Swalens Hejdová

TÉMATA: portrét tužkou, zvířata pastelkami, květiny fixami

KDEKOLIV: v ČR i po světě, jedeme online
KONZULTACE:  s podporou pro vaše tvoření

VĚK: 10 -110 let

hodnota
150€

♥ Základní škola akvarelu

lektor:
Valery Kruchkovski

VĚK: 13 -130 let
DÉLKA: 10 dnů

TERMÍN: LÉTO 2023

hodnota
200 €

♥ PohyboHry    

Protáhněte zábavně tělo s veselou lektorkou Sylvou van Loon

Sylva van Loon je úžasná bytost, která vás nabije pozitivní energií a její cvičení si zamilujete.

 

Ve Folkloráčku pro nás připravila již několik veselých protahování. Naše Kačenka z toho byla naprosto nadšená a cviky vyžaduje cvičit po všech a každý den :-).

 

Sylva je také klaunka a svůj dar rozesmívat lidi rozprostírá i po dětských pokojích v nemocnicích.

 

Více o Silvě se můžete dozvědět i na našem
Jarním festivalu tradic Zvykoslav 2022

nevyčíslitelná hodnota

♥   Stop potravinovým alergiím

Maminka a lektorka online workshopů

STOP potravinovým alergiím Lida Jiříčková, věnuje do našeho členského klubu seminář o tomto často skloňovaném tématě, které trápí téměř v každé rodině některého z členů.

 

Více o Lídě se můžete dozvědět i na našem
Jarním festivalu tradic Zvykoslav 2022

nevyčíslitelná hodnota

Vícejazyčná výchova je jedinečnou příležitostí, jak dítěti poskytnout neopakovatelnou možnost, osvojit si více jazyků na úrovni mateřštiny.

 

Pokud jste se rozhodli jít touto cestou, učinili jste jedno z nejdůležitějších a nejlepších rozhodnutí ve svém životě.

 

Teď už jen stačí nastavit si pravidla, protože je důležité mít nastavený řád.

 

Nastavení jednoduchých pravidel vám vícejazyčnou výchovu zjednoduší.

 

Bonusy pro Folkloráčkovu rodinu:

♥ 3 klíče k úspěšné vícejazyčné výchově

♥  Jazykové strategie

♥ Posilujte pozitivní prožitky u tradic

 

 

Více o autorce projektu Kateřině Spiess-Velčovské se můžete dozvědět i na našem Jarním festivalu tradic Zvykoslav 2022

nevyčíslitelná hodnota

Celkem sečteno

Ročním členstvím získáte:

♥  14 x ONLINE dílny v hodnotě
♥  14 x archiv dílniček 

♥  3x archiv festivalu Zvykoslav       

♥  specializované kurzy kreativní fotografie

♥  specializované kurzy Základní škola akvarelu

♥  specializované kurzy Akademie kreslení

♥  vstupy na festivaly Zvykoslav

♥  vstupy na Přástky pro dospělé         

♥  vstupy na VIP setkání komunity

♥  čtvrtletní speciály k tisku

♥   bonus PohyboHry

♥   bonus Stop potravinovým alergiím

♥   bonus Průvodce vícejazyčnou výchovou  

V CELKOVÉ HODNOTĚ

1.340 €

210 €

210 €

450 €

120 €
200 €

150 €

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

NEVYČÍSLITELNÁ HODNOTA

NEVYČÍSLITELNÁ HODNOTA

NEVYČÍSLITELNÁ HODNOTA

 

...ale pro prvních

50 zakládajících členů

máme speciální a neopakovatelnou nabídku

99 € *

( pouhých  8,25 € / cca 199 Kč *  měsíčně )

* Cena v Kč závisí na aktuálním kurzu
Platba v Kč, USD...? OK, bude automaticky převedeno z měny vašeho účtu 

 

Tato cena zůstává pro zakládající členy vyjímečně napořád.

 

Hola hej,

hodnota se každým rokem zvyšuje,

tak nemeškej !

Račte vstoupit

Tato nabídka se již nikdy nebude opakovat !

 

Přisedni si i Ty
s Folkloráčkem k jednomu stolu

a staň se členem jeho VELKÉ rodiny !

 

Přisedni si i Ty
s Folkloráčkem k jednomu stolu

a staň se členem jeho VELKÉ rodiny !

* platba v Kč, USD...? OK, bude automaticky převedeno z měny vašeho účtu 

Folkloráčkova rodina je projekt pro děti, mládež, dospěláky.
Dáváme do toho celé své srdce i zkušenosti.
Budujeme co nejkvalitnější programy.

NEKUPUJETE VŠAK ZAJÍCE V PYTLI.

Může se stát, že vám to vůbec nebude vyhovovat.
V pořádku, jsme každý jiný a my vám bez řečí
do 30 dní od zakoupení vrátíme peníze.

Naším cílem je spokojenost všech členů.


Zabezpečená platba
Vaše platba je 100% zabezpečena
a probíhá přes ověřenou platební bránu Stripe.

 
Vaše údaje jsou v bezpečí
Nikdy nepředáváme ani neprodáváme Vaše osobní údaje
a kontaktní informace třetí straně.

RECENZE

Proč pedagogové doporučují Folkloráčka

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Marie Jindráčková

učitelka ZŠ Mělník, Česká republika

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

 Kateřina Spiess Velčovská

ředitelka České školy bez hranic Rhein-Main v Něměcku
autorka akademie Průvodce vícejazyčnou výchovou

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Adéla Marešová

lektorka České školy bez hranic Brusel, Belgické království

Co říkají rodiče o Folkloráčku

Barbora Tomisova,

máma 2 dětí

Charleville-Mézières, Francie

Folkloráčkovy dílničky jsou pro nás hezké chvilky strávené se synem, kterého tvoření moc baví (a mě taky). Navíc má příležitost slyšet češtinu zase v jiném kontextu a poznávat české zvyky, tradice a další zajímavosti.

Ondřej Vaněk,

otec 3 dětí

Brusel, Belgické království

Folkloráček je fajn iniciativa pro rodiny s dětmi pokud se chtějí něco (staro-)nového dozvědět o českých tradicích a zároveň se zabavit vytvářením v duchu těchto tradic. Žijeme v zahraničí a i z toho důvodu se snažíme zúčastnit každé dílničky. Děti se vždycky moc těší s čím ‘Folkloráček’ zase přijde.

Alice Náhlíková,

máma 1 dcery

Zlín, Česká republika

Jsem nadšená, že máte takový program on-line. Velmi mě i zaujal Festival tradic Zvykoslav. Pořad o modrotisku, který se setrou máme velmi rády. Dále úžasný rozhovor a doprovodný program s potravinovým detektivem, které mohu využít i jako prevenci. Jinak jsem našla hodně podnětných informací, ať už duchovních, lidových nebo vlasteneckých a jsem moc ráda, že mohu být součastí vaší Folkloráčkovy rodiny.

Rodiče, teď už si odpočiňte 
a nechte nás vaše děti smysluplně zabavit a rozvinout je 🙂

Jste škola? Podívejte se na specielní nabídku:

Potřebujete se na něco zeptat? Napiště nám: info@folkloracek.cz